RODO

    Home / RODO

RODO

 

Informujemy, że w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Mariusz Pachowski, za pomocą adresu e-mail: inspektor@info-iod.pl

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  MED-REH bis S.C. MICHAŁ ZASADA, RENATA ZASADA, KRZYSZTOF ZASADA  z siedzibą Brzezinach ul. Sienkiewicza 47

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  inspektor@info-iod.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa